Wetgeving

Vanaf 1 juli 2011 is een keuring van de privéwaterafvoer van woningen en gebouwen verplicht. Deze verplichting van keuring van private riolering wordt opgelegd via het Algemene Waterverkoopreglement. Dit reglement bepaalt de rechten en de plichten van de drinkwaterleverancier, de rioolbeheerder en de klant.

De keuring is verplicht in 4 gevallen.

  • voor de eerste ingebruikname
  • bij belangrijke wijzigingen (onder belangrijke wijzigingen dienen te worden verstaan alle wijzigingen die de goede werking van het openbaar saneringsnetwerk kunnen bedreigen)
  • na vaststelling van een inbreuk op de gelijkvormigheid, op verzoek van de exploitant
  • bij de aanleg van gescheiden riolering op het openbaar domein, met de verplichting om af te koppelen op privédomein, conform de bepalingen van Vlarem

Wat doen wij?

Een gecertificeerd keurder komt uw riolering keuren. Dit kan vanaf het moment dat uw waterafvoersysteem volledig is aangelegd.

Indien het stelsel correct verbonden is en gescheiden zoals opgelegd door de wetgeving zal u een conformiteitsattest ontvangen. Dit attest is nodig om een aansluiting op het openbaar afwateringssysteem te kunnen krijgen.

Indien uit de testen die de keurder uitvoert blijkt dat het stelsel niet correct verbonden en niet gescheiden is zoals opgelegd door de wetgeving zal de keurder een non-conformiteitentabel afleveren. Daarin staat een opsomming van de vastgestelde gebreken die tot afkeuring geleid hebben. In zulk geval dient u het systeem aan te passen zodat het wel voldoet. Er dient dan een herkeuring plaats te vinden om de conformiteit van het stelsel alsnog vast te stellen.