Wat is VCA?

VCA (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklijst voor Aannemers) is een certificatieproces waarbij een certificatie instelling via een audit nagaat of de aanvrager voldoet aan de VCA beoordelingscriteria. Zo kunnen bedrijven getoetst worden op hun veiligheid, gezondheid en milieu beheersysteem.

Een gecertificeerd VCA - systeem biedt uw bedrijf de volgende voordelen:

  • er wordt voldaan aan heel wat wettelijke eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu
  • het veiligheidsbewijstzijn binnen uw bedrijf wordt versterkt
  • er wordt beantwoord aan de veiligheid, gezondheid en milieu-eisen van elke opdrachtgever
  • een duidelijke structuur met betrekking tot veiligheid, gezondheid en milieu wordt gecreëerd

Wat doen wij?

Een VCA* of VCA** handboek wordt door ons opgesteld.
Wij implementeren alle VCA procedures (opmaken risico-analyses, opmaken instructiekaarten, ...) zodat uw dossier klaar is voor certificatie door een onafhankelijk auditbureau.

Prijs

Graag vragen we u ons telefonisch te contacteren zodat wij een duidelijk beeld krijgen van uw bedrijf en een aangepaste offerte kunnen geven.