Wanneer is een veiligheidscoördinator verplicht?

Het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen verplicht de aanstelling van een veiligheidscoördinator op bouwplaatsen waar minstens twee aannemers tegelijkertijd of achtereenvolgens tussenkomen. Dit zowel tijdens het ontwerp als tijdens de bouwwerken zelf, vandaar het onderscheid veiligheidscoördinator ontwerp en veiligheidscoördinator verwezenlijking. Deze 2 functies kunnen echter wel door 1 persoon uitgevoerd worden.

Taken van de veiligheidscoördinator

De veiligheidscoördinator ontwerp detecteert alle risicovolle elementen en stelt in functie hiervan een veiligheids- en gezondheidsplan op met daarin de maatregelen die moeten genomen worden. Verder moet de veiligheidscoördinator ontwerp het postinterventiedossier en het coördinatiedagboek openen.

De veiligheidscoördinator verwezenlijking doet regelmatig werfbezoeken om na te gaan of de werken op een veilige manier gebeuren en houdt dit bij in een coördinatiedagboek. Verder moet de veiligheidscoördinator verwezenlijking het veiligheids- en gezondheidsplan aanpassen en het postinterventiedossier aanvullen.

Dit dossier bevat nuttige documentatie om latere interventies aan het bouwwerk te vereenvoudigen. Bovendien wordt dit dossier bij verkoop door de notaris gevraagd.

Prijs

De kosten voor de veiligheidscoördinatie zijn afhankelijk van de omvang, de aard en de duur van de werken. Gelieve bij een offerteaanvraag daarom steeds de plannen toe te voegen.